Irina Frick, specialistläkare i kardiologi (sedan 2002) och internmedicin (sedan 1998) med drygt 20-års erfarenhet inom svensk sjukvård och bl.a. inom intensiv hjärtsjukvård.

Irina fick sin läkarutbildning vid Pavlov First Sankt Petersburg State Medical University i Ryssland där hon även disputerade i ämne om nya behandlingsmetoder av hypertoni 1992.

Året därpå flyttade Irina till Sverige. Hon påbörjade sin tjänstgöring på Kardiologiska kliniken på Universitetssjukhuset UMAS (nuvarande Skånes Universitetssjukhus) 1998 och varit verksam där fram till 2002. Därefter arbetade hon som överläkare och kliniskt ledningsansvarig på Hjärtintensivavdelning på Lasarettet i Ystad.

ANIRA kliniken är hennes egna mottagning där hon erbjuder sin expertis och kunnande till patienter från hela Skåne. Hon eftersträvar en personlig kontakt, och kontinuitet i omhändertagandet av patienter.


ANIRA personal 010

Sofia Hansson, arbetat i flera år som undersköterska innan hon utbildade sig till sjuksköterska. Därefter har hon varit yrkesverksam främst inom akut hjärtsjukvård.

Sofia och Irina har arbetat tillsammans under flera år på hjärtintensivavdelningen på Lasarettet i Ystad. De byggde under denna tid upp en väl fungerande samarbete. När Irina startade eget ville de fortsätta detta samarbete och Sofia fick sjuksköterskatjänst på ANIRA kliniken.

 

 

 


ANIRA personal 057Eva Carlson är erfaren läkarsekreterare med god vana att hantera logistik inom sjukvården.