ANIRA Kliniken är en hjärtmottagning som lägger stor vikt vid personligt omhändertagande av våra patienter.

Hjärtmottagning är en privat etablering enligt nationell taxa och arbetar på uppdrag från Region Skåne.  Vi ser fram emot en remiss om man söker  hos oss för första gång.

Patientavgiften är 300:- ( 100:- om man söker på remiss från en annan läkare). Detta inkluderar blodprovtagning samt undersökningar som utförs.

Vi har gjort stora investeringar under dem senaste åren. Hjärtmottagning har modern utrustning för  bl.a. ultraljudsundersökning av hjärta ( UKG ), belastnings-EKG, 24-timmars blodtryckskontroll, registrering av hjärtats rytm under 24-72 timmar (Holterregistrering med Cardioline/Cardiomatics system) samt även under längre tid med hjälp av så kallad ”MyDiagnostick”.